โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภมาส สิงห์สถิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:29  อ่าน 570 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน ค.ศ.3
รายละเอียดผลงาน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:29   อ่าน 570 ครั้ง