โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดที่-1-ลักษณะทางพันธุกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบัณฑิตา หมู่มาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2560,09:53  อ่าน 339 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน ค.ศ.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภมาส สิงห์สถิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:29  อ่าน 576 ครั้ง
รายละเอียด..