โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุด หลักภาษาน่ารู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินดาภา คล้ายบุญมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2561,09:24  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดที่-1-ลักษณะทางพันธุกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบัณฑิตา หมู่มาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2560,09:53  อ่าน 616 ครั้ง
รายละเอียด..