โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจสารเสพติด (อ่าน 375) 12 ก.ค. 59
ร่วมออกเสียงประชามติ (อ่าน 421) 12 ก.ค. 59
กิจกรรมวันทานาบะตะ (อ่าน 353) 05 ก.ค. 59
โครงการสนับสนุนและจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนโรงเรียน (อ่าน 383) 05 ก.ค. 59
กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ (อ่าน 479) 30 มิ.ย. 59
บริจาคโลหิต (อ่าน 363) 29 มิ.ย. 59
กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 2559 (อ่าน 376) 25 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 378) 23 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันพระทุกวันพุธ ม.2 (อ่าน 387) 22 มิ.ย. 59
มอบเกียรติบัตรจากมูลนิธิชัยพรพัฒนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย (อ่าน 469) 17 มิ.ย. 59
โครงการ "CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" (อ่าน 451) 16 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันพระทุกวันพุธ (อ่าน 372) 15 มิ.ย. 59
คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา (อ่าน 378) 15 มิ.ย. 59
มอบเกียรติบัตรและกล่าวคำชื่นชมกับรักเรียนที่ผ่านการอบรม (อ่าน 345) 13 มิ.ย. 59
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 (อ่าน 380) 09 มิ.ย. 59
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 423) 07 มิ.ย. 59
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร (อ่าน 444) 03 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) (อ่าน 378) 03 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครู 2559 (อ่าน 508) 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 392) 31 พ.ค. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน Gen Z ปลอดบุหรี่ (อ่าน 334) 26 พ.ค. 59
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินมะปราง มาเยี่ยมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 446) 26 พ.ค. 59
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึ (อ่าน 318) 19 พ.ค. 59
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 305) 19 พ.ค. 59
ร่วมรับฟังนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู (อ่าน 325) 13 พ.ค. 59
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 367) 12 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 312) 07 เม.ย. 59
เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559 (อ่าน 321) 04 เม.ย. 59
สอบเข้า ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 314) 03 เม.ย. 59
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (อ่าน 331) 31 มี.ค. 59
ประชุมเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 368) 28 มี.ค. 59
เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นให้สนุกสะดุดรัก อ.เนินมะปราง เนื่องในงานเทศกาลผลไม้ (อ่าน 324) 19 มี.ค. 59
ศึกษาดูงานโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศและส่งครูสิทธิพร (อ่าน 391) 14 มี.ค. 59
มอบรางวัลการแข่งขันมวยปล้ำ สุพรรณบุรีเกมส์ (อ่าน 418) 15 มี.ค. 59
กีฬามัธยมศึกษา กลุ่ม 2 เกมส์ (อ่าน 391) 11 มี.ค. 59
ชมสุริยุปราคา (อ่าน 384) 09 มี.ค. 59
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 461) 09 มี.ค. 59
มอบเกียรติบัตรวิทยากรวันเด็ก (อ่าน 446) 08 มี.ค. 59
The final orientation Congratulations (อ่าน 441) 08 มี.ค. 59
รับย้ายครูจินดาภา คล้ายบุญมี (ครูภาษาไทยคนใหม่) (อ่าน 584) 14 มี.ค. 59