โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา พัฒนาสู่วิถีพุทธ" (อ่าน 409) 06 ก.ย. 59
งานกีฬาอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 407) 01 ก.ย. 59
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 364) 31 ส.ค. 59
คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ (อ่าน 336) 30 ส.ค. 59
วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 376) 29 ส.ค. 59
กิจกรรมค่ายเด็กคณิตสนุกคิด เด็กวิทย์สนุกทำ ภาษาไทยสร้างสรรค์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 368) 24 ส.ค. 59
ASEAN DAY (อ่าน 365) 23 ส.ค. 59
รับรางวัลแข่งโครงงานวิทย์ ม.ราชภัฏ (อ่าน 338) 19 ส.ค. 59
ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐานเพื่อสังคมไทย (อ่าน 324) 18 ส.ค. 59
ร่วมพิธีเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 431) 12 ส.ค. 59
วันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 382) 11 ส.ค. 59
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 355) 11 ส.ค. 59
โครงการโตโยต้า คนจริงสร้างสุข ปี3 จัดทำกล่องพิฆาตยุง รณรงค์กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (อ่าน 468) 05 ส.ค. 59
Big Day 6สัปดาห์ประชามติ (อ่าน 374) 04 ส.ค. 59
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 456) 04 ส.ค. 59
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 330) 02 ส.ค. 59
จำลองสถานการณ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 316) 02 ส.ค. 59
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 322) 09 ส.ค. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห (อ่าน 336) 05 ส.ค. 59
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 370) 27 ก.ค. 59
โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย (อ่าน 296) 22 ก.ค. 59
รณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ (อ่าน 300) 20 ก.ค. 59
เตรียมความพร้อมจัดทำรายการ TOYOTA คนจริงสร้างสุข ปี3 (อ่าน 335) 21 ก.ค. 59
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ม่วง-แสด เกมส์ (อ่าน 340) 17 ก.ค. 59
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 452) 26 ก.ค. 59
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา (อ่าน 430) 15 ก.ค. 59
ติว Osotspa road to University (อ่าน 430) 13 ก.ค. 59
กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” (อ่าน 431) 12 ก.ค. 59
โครงการตรวจสารเสพติด (อ่าน 400) 12 ก.ค. 59
ร่วมออกเสียงประชามติ (อ่าน 449) 12 ก.ค. 59
กิจกรรมวันทานาบะตะ (อ่าน 385) 05 ก.ค. 59
โครงการสนับสนุนและจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนโรงเรียน (อ่าน 412) 05 ก.ค. 59
กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ (อ่าน 519) 30 มิ.ย. 59
บริจาคโลหิต (อ่าน 392) 29 มิ.ย. 59
กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 2559 (อ่าน 414) 25 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 411) 23 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันพระทุกวันพุธ ม.2 (อ่าน 439) 22 มิ.ย. 59
มอบเกียรติบัตรจากมูลนิธิชัยพรพัฒนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย (อ่าน 551) 17 มิ.ย. 59
โครงการ "CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" (อ่าน 482) 16 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันพระทุกวันพุธ (อ่าน 405) 15 มิ.ย. 59