โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 140) 09 พ.ย. 60
ทำการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 117) 06 พ.ย. 60
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 (อ่าน 104) 03 พ.ย. 60
ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ในนามจิตอาสาของพระราชา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 106) 24 ต.ค. 60
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ (อ่าน 107) 23 ต.ค. 60
วันที่ 12-20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นศูนย์ฝึกย่อยการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 108) 12 ต.ค. 60
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ช่วยกันปลูกต้นดาวเรือง บริเวณรอบๆโรงเรียน (อ่าน 95) 06 ต.ค. 60
โครงงานโรงเรียนคุณธรรมจัดกิจกรรม นำเสนอโครงงานคุณธรรม โดยการระดมความคิดจากคณะครู (อ่าน 129) 05 ต.ค. 60
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 112) 29 ก.ย. 60
ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี (อ่าน 276) 28 ก.ย. 60
เข้ารับมอบเงินช่วยเหลือรายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็กและครอบครัวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ (อ่าน 375) 27 ก.ย. 60
ร่วมกันจัดกิจกรรม "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" เนื่องในงาน "วันวานที่พากเพียร (อ่าน 316) 27 ก.ย. 60
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล มอบเกียรติบัตร บัตรมัคคุเทศก์น้อยประจำเขตห้ามล่าฯ และของที่ระลึก (อ่าน 427) 26 ก.ย. 60
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (อ่าน 354) 25 ก.ย. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรแกนนำในการใช้รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 298) 23 ก.ย. 60
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปี (อ่าน 412) 22 ก.ย. 60
ร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในวันเยาวชน (อ่าน 385) 22 ก.ย. 60
วันสันติภาพสากล ประจำปี 2560 (อ่าน 482) 21 ก.ย. 60
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 445) 20 ก.ย. 60
เนินมะปรางเกมส์ 2560 (อ่าน 458) 16 ก.ย. 60
การประชุมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 442) 11 ก.ย. 60
รายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา (อ่าน 521) 06 ก.ย. 60
โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน (อ่าน 502) 05 ก.ย. 60
การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 425) 28 ส.ค. 60
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 (อ่าน 628) 26 ส.ค. 60
แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 23 (อ่าน 408) 26 ส.ค. 60
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 409) 25 ส.ค. 60
อบรมให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น (อ่าน 394) 24 ส.ค. 60
โครงการธรรมยาตรา พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา (อ่าน 456) 18 ส.ค. 60
เข้าร่วมโครงการ Osotsapa Road to University 2017 (อ่าน 376) 17 ส.ค. 60
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 (อ่าน 350) 16 ส.ค. 60
แอโรบิค เพื่อสุขภาพ (อ่าน 352) 16 ส.ค. 60
รู้ทันควัน Know Smoking (อ่าน 366) 12 ส.ค. 60
โรงเรียนคุณธรรมช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง (อ่าน 386) 11 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 379) 11 ส.ค. 60
ค่ายฝึกทักษะชีวิต แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 (อ่าน 364) 04 ส.ค. 60
ค่ายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 (อ่าน 351) 01 ส.ค. 60
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1/2560 (อ่าน 348) 01 ส.ค. 60
กิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (อ่าน 355) 27 ก.ค. 60
รวมพลังแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ร.10 (อ่าน 371) 27 ก.ค. 60