โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับฟังข่าวสาร และนโยบายในช่วงเช้าวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 96) 14 ก.พ. 61
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” (อ่าน 119) 14 ก.พ. 61
ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์มัธยมศึกษา พิษณุโลก กลุ่ม2 (อ่าน 124) 09 ก.พ. 61
การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 145) 08 ก.พ. 61
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 172) 06 ก.พ. 61
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจ (อ่าน 159) 02 ก.พ. 61
วันที่ 31 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานที่อำเภอเ (อ่าน 159) 31 ม.ค. 61
วันที่ 30 มกราคม 2561 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมแสดงความยินดีพร้อมท (อ่าน 147) 30 ม.ค. 61
วันที่ 29 มกราคม 2561นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน (อ่าน 101) 29 ม.ค. 61
วันที่ 29 มกราคม 2561 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครั้งท (อ่าน 136) 29 ม.ค. 61
ชั้น ม.5/3 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (อ่าน 128) 26 ม.ค. 61
ผู้อำนวยการ และคณะครูร่วม ประชุมสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนร (อ่าน 95) 26 ม.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปน (อ่าน 132) 25 ม.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ ร่วมส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือราษฎรไฟไหม้บ้าน วันที่ 25 มกราคม 2561 (อ่าน 120) 25 ม.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการและคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ร่วมกันชมการแสดงผลงาน ของนายธนวัฒน์ กองแก้ว (อ่าน 120) 25 ม.ค. 61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมั (อ่าน 134) 22 ม.ค. 61
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 134) 18 ม.ค. 61
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน 16 มกราคม วันครู “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” (อ่าน 133) 16 ม.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ (อ่าน 359) 15 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล.๕๕ก ด (อ่าน 395) 15 ม.ค. 61
ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (อ่าน 128) 15 ม.ค. 61
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายของนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ (สพม.39) (อ่าน 155) 15 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 93) 10 ม.ค. 61
ร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ โดยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมผาท่าพล (อ่าน 101) 09 ม.ค. 61
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์มัธยม (อ่าน 136) 09 ม.ค. 61
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 131) 06 ม.ค. 61
สอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 108) 04 ม.ค. 61
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 (อ่าน 116) 29 ธ.ค. 60
กิจกรรมคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 101) 25 ธ.ค. 60
เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 98) 23 ธ.ค. 60
เข้าร่วมฟังแนะแนว โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) (อ่าน 92) 20 ธ.ค. 60
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ (อ่าน 98) 11 ธ.ค. 60
พิธีบวงสรวง สมโภชอนุสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (อ่าน 109) 08 ธ.ค. 60
เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 177) 05 ธ.ค. 60
เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) (อ่าน 112) 30 พ.ย. 60
จัดกิจกรรมให้ความรู้การศึกษาต่อสายอาชีพ จากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (อ่าน 110) 28 พ.ย. 60
"กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 78) 22 พ.ย. 60
ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน นักนานาชาติ PISA (อ่าน 115) 21 พ.ย. 60
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค (อ่าน 89) 21 พ.ย. 60
ดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 130) 17 พ.ย. 60