โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 245) 11 ส.ค. 59
โครงการโตโยต้า คนจริงสร้างสุข ปี3 จัดทำกล่องพิฆาตยุง รณรงค์กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (อ่าน 350) 05 ส.ค. 59
Big Day 6สัปดาห์ประชามติ (อ่าน 240) 04 ส.ค. 59
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 316) 04 ส.ค. 59
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 215) 02 ส.ค. 59
จำลองสถานการณ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 201) 02 ส.ค. 59
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 213) 09 ส.ค. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห (อ่าน 196) 05 ส.ค. 59
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 236) 27 ก.ค. 59
โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย (อ่าน 193) 22 ก.ค. 59
รณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ (อ่าน 200) 20 ก.ค. 59
เตรียมความพร้อมจัดทำรายการ TOYOTA คนจริงสร้างสุข ปี3 (อ่าน 235) 21 ก.ค. 59
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ม่วง-แสด เกมส์ (อ่าน 222) 17 ก.ค. 59
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 311) 26 ก.ค. 59
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา (อ่าน 308) 15 ก.ค. 59
ติว Osotspa road to University (อ่าน 301) 13 ก.ค. 59
กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” (อ่าน 309) 12 ก.ค. 59
โครงการตรวจสารเสพติด (อ่าน 291) 12 ก.ค. 59
ร่วมออกเสียงประชามติ (อ่าน 334) 12 ก.ค. 59
กิจกรรมวันทานาบะตะ (อ่าน 268) 05 ก.ค. 59
โครงการสนับสนุนและจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนโรงเรียน (อ่าน 284) 05 ก.ค. 59
กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ (อ่าน 378) 30 มิ.ย. 59
บริจาคโลหิต (อ่าน 280) 29 มิ.ย. 59
กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 2559 (อ่าน 279) 25 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 286) 23 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันพระทุกวันพุธ ม.2 (อ่าน 270) 22 มิ.ย. 59
มอบเกียรติบัตรจากมูลนิธิชัยพรพัฒนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย (อ่าน 357) 17 มิ.ย. 59
โครงการ "CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" (อ่าน 379) 16 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันพระทุกวันพุธ (อ่าน 265) 15 มิ.ย. 59
คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา (อ่าน 277) 15 มิ.ย. 59
มอบเกียรติบัตรและกล่าวคำชื่นชมกับรักเรียนที่ผ่านการอบรม (อ่าน 258) 13 มิ.ย. 59
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 (อ่าน 283) 09 มิ.ย. 59
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 327) 07 มิ.ย. 59
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร (อ่าน 346) 03 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) (อ่าน 285) 03 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครู 2559 (อ่าน 386) 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 286) 31 พ.ค. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน Gen Z ปลอดบุหรี่ (อ่าน 248) 26 พ.ค. 59
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินมะปราง มาเยี่ยมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 344) 26 พ.ค. 59
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึ (อ่าน 235) 19 พ.ค. 59