โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 270) 31 มี.ค. 61
เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2561 (อ่าน 210) 20 มี.ค. 61
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ 18-29 มีนาคม 2561 (อ่าน 213) 19 มี.ค. 61
โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Smart group (อ่าน 203) 10 มี.ค. 61
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 199) 06 มี.ค. 61
พิธีปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 214) 09 มี.ค. 61
คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สำหรับปีกา (อ่าน 217) 26 ก.พ. 61
จัดโครงการปรัชญาสัญจร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (อ่าน 147) 23 ก.พ. 61
จัดให้มีการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 146) 20 ก.พ. 61
ร่วมรับ ฟังการรายงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (อ่าน 147) 19 ก.พ. 61
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” (อ่าน 167) 16 ก.พ. 61
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2561 (อ่าน 96) 16 ก.พ. 61
เข้าฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 (อ่าน 126) 15 ก.พ. 61
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” (อ่าน 95) 14 ก.พ. 61
รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับฟังข่าวสาร และนโยบายในช่วงเช้าวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 84) 14 ก.พ. 61
กิจกรรมวันวาเลนไลน์ ประจำปี 2561 (Valentine's 2018) (อ่าน 102) 14 ก.พ. 61
ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์มัธยมศึกษา พิษณุโลก กลุ่ม2 (อ่าน 105) 09 ก.พ. 61
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์มัธยม (อ่าน 118) 09 ม.ค. 61
การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 127) 08 ก.พ. 61
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 142) 06 ก.พ. 61
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 118) 06 ม.ค. 61
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจ (อ่าน 135) 02 ก.พ. 61
วันที่ 31 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานที่อำเภอเ (อ่าน 133) 31 ม.ค. 61
วันที่ 30 มกราคม 2561 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมแสดงความยินดีพร้อมท (อ่าน 125) 30 ม.ค. 61
วันที่ 29 มกราคม 2561 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครั้งท (อ่าน 122) 29 ม.ค. 61
วันที่ 29 มกราคม 2561นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน (อ่าน 92) 29 ม.ค. 61
ผู้อำนวยการ และคณะครูร่วม ประชุมสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนร (อ่าน 84) 26 ม.ค. 61
ชั้น ม.5/3 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (อ่าน 105) 26 ม.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการและคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ร่วมกันชมการแสดงผลงาน ของนายธนวัฒน์ กองแก้ว (อ่าน 103) 25 ม.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ ร่วมส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือราษฎรไฟไหม้บ้าน วันที่ 25 มกราคม 2561 (อ่าน 100) 25 ม.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปน (อ่าน 108) 25 ม.ค. 61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมั (อ่าน 117) 22 ม.ค. 61
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 117) 18 ม.ค. 61
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน 16 มกราคม วันครู “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” (อ่าน 113) 16 ม.ค. 61
ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (อ่าน 112) 15 ม.ค. 61
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายของนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ (สพม.39) (อ่าน 143) 15 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 85) 10 ม.ค. 61
ร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ โดยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมผาท่าพล (อ่าน 85) 09 ม.ค. 61
สอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 92) 04 ม.ค. 61
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 (อ่าน 92) 29 ธ.ค. 60