โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการและคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ร่วมกันชมการแสดงผลงาน ของนายธนวัฒน์ กองแก้ว (อ่าน 83) 25 ม.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ ร่วมส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือราษฎรไฟไหม้บ้าน วันที่ 25 มกราคม 2561 (อ่าน 81) 25 ม.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปน (อ่าน 81) 25 ม.ค. 61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมั (อ่าน 94) 22 ม.ค. 61
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 89) 18 ม.ค. 61
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน 16 มกราคม วันครู “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” (อ่าน 93) 16 ม.ค. 61
ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (อ่าน 86) 15 ม.ค. 61
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายของนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ (สพม.39) (อ่าน 79) 15 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 67) 10 ม.ค. 61
ร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ โดยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมผาท่าพล (อ่าน 68) 09 ม.ค. 61
สอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 74) 04 ม.ค. 61
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 (อ่าน 70) 29 ธ.ค. 60
กิจกรรมคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 64) 25 ธ.ค. 60
เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 62) 23 ธ.ค. 60
เข้าร่วมฟังแนะแนว โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) (อ่าน 62) 20 ธ.ค. 60
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ (อ่าน 65) 11 ธ.ค. 60
พิธีบวงสรวง สมโภชอนุสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (อ่าน 67) 08 ธ.ค. 60
เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 89) 05 ธ.ค. 60
เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) (อ่าน 77) 30 พ.ย. 60
จัดกิจกรรมให้ความรู้การศึกษาต่อสายอาชีพ จากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (อ่าน 74) 28 พ.ย. 60
"กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 47) 22 พ.ย. 60
ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน นักนานาชาติ PISA (อ่าน 78) 21 พ.ย. 60
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค (อ่าน 61) 21 พ.ย. 60
ดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 88) 17 พ.ย. 60
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 87) 09 พ.ย. 60
ทำการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 81) 06 พ.ย. 60
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 (อ่าน 73) 03 พ.ย. 60
ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ในนามจิตอาสาของพระราชา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 75) 24 ต.ค. 60
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ (อ่าน 74) 23 ต.ค. 60
วันที่ 12-20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นศูนย์ฝึกย่อยการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 72) 12 ต.ค. 60
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ช่วยกันปลูกต้นดาวเรือง บริเวณรอบๆโรงเรียน (อ่าน 64) 06 ต.ค. 60
โครงงานโรงเรียนคุณธรรมจัดกิจกรรม นำเสนอโครงงานคุณธรรม โดยการระดมความคิดจากคณะครู (อ่าน 76) 05 ต.ค. 60
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 68) 29 ก.ย. 60
ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี (อ่าน 206) 28 ก.ย. 60
ร่วมกันจัดกิจกรรม "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" เนื่องในงาน "วันวานที่พากเพียร (อ่าน 244) 27 ก.ย. 60
เข้ารับมอบเงินช่วยเหลือรายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็กและครอบครัวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ (อ่าน 314) 27 ก.ย. 60
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (อ่าน 298) 25 ก.ย. 60
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ (อ่าน 301) 15 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล.๕๕ก ด (อ่าน 321) 15 ม.ค. 61
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล มอบเกียรติบัตร บัตรมัคคุเทศก์น้อยประจำเขตห้ามล่าฯ และของที่ระลึก (อ่าน 354) 26 ก.ย. 60