โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูและนักเรียน เป็นตัวแทนของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เยี่ยมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่ปร (อ่าน 42) 02 พ.ย. 61
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2561 (อ่าน 27) 02 พ.ย. 61
ครูอรวรรณ ใจกล้า กล่าวอำลาผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 38) 02 พ.ย. 61
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมเป็นเจ้าภาพส (อ่าน 37) 01 พ.ย. 61
ดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 2/2561 (อ่าน 45) 29 ต.ค. 61
มีการแข่งขันมวยปล้ำในร่ม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 (อ่าน 41) 28 ต.ค. 61
พิธีเปิดการแข่งขันมวยปล้ำในร่ม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 (อ่าน 41) 26 ต.ค. 61
ฝึกวิชาทหาร ภาคเรียนที่1/2561 (อ่าน 43) 26 ต.ค. 61
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 (อ่าน 55) 26 ต.ค. 61
เตรียมความพร้อม แข่งขันมวยปล้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่35 (อ่าน 37) 25 ต.ค. 61
พิธีเปิดการฝึกวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา2561 (อ่าน 41) 18 ต.ค. 61
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9(13ต.ค.61) (อ่าน 33) 13 ต.ค. 61
รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 2561 (อ่าน 19) 12 ต.ค. 61
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 (อ่าน 47) 11 ต.ค. 61
อบรมการกรอกข้อมูลบุคลากรในระบบข้อมูลสารสนเทศ (อ่าน 96) 09 ต.ค. 61
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ปีการศึกษา2560 (อ่าน 36) 05 ต.ค. 61
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 42) 02 ต.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่9 (อ่าน 27) 29 ก.ย. 61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 33) 28 ก.ย. 61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4/2561 เพ (อ่าน 29) 28 ก.ย. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดก (อ่าน 29) 28 ก.ย. 61
โรงเรียนอุทัย ศึกษาดูงาน OBECQA (อ่าน 26) 26 ก.ย. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดง (อ่าน 22) 25 ก.ย. 61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดนิทรรศการแสดงผลงานตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพ OBECQA (อ่าน 25) 22 ก.ย. 61
พิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2561 (อ่าน 85) 21 ก.ย. 61
โครงการอบรมค่ายยุวชนตำรวจ สพฐ. "ปลูกฝังพลังบวกวัยทีน ร่วมแก้ไขปัญ (อ่าน 73) 21 ก.ย. 61
กิจกรรม 5 ส (อ่าน 28) 21 ก.ย. 61
งานมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 25) 21 ก.ย. 61
ฝ่ายวิชาการจัดประชุม วางแผนการทำงาน (อ่าน 61) 19 ก.ย. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา (อ่าน 79) 07 ก.ย. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กั (อ่าน 82) 06 ก.ย. 61
คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน (อ่าน 104) 05 ก.ย. 61
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบ (อ่าน 104) 04 ก.ย. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสม (อ่าน 92) 31 ส.ค. 61
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ดูงานการเขียนรายงาน OBECQA ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 174) 30 ส.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม ผู้นำเยาวชน คนดีมีที่เรียน ประจำปี 2 (อ่าน 95) 26 ส.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคม สำหรับเด็กและเยาวช (อ่าน 132) 26 ส.ค. 61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ให้กับนักเรียน (อ่าน 89) 24 ส.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้ารับการตรวจสมรรถภาพร่างกาย (อ่าน 73) 24 ส.ค. 61
งานวัดผลโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดสอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ให้กับนักเรียนชั้น (อ่าน 82) 23 ส.ค. 61