โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ (อ่าน 104) 14 ก.พ. 62
ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 83) 13 ก.พ. 62
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ 2561 (อ่าน 61) 13 ก.พ. 62
รับการนิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ สพม.39 (อ่าน 68) 12 ก.พ. 62
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ (อ่าน 64) 11 ก.พ. 62
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2562 (อ่าน 73) 06 ก.พ. 62
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ACADEMY) PAT และ O-NET ม.6 (อ่าน 73) 06 ก.พ. 62
ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 98) 06 ก.พ. 62
โรงเรียนวังทองพิทยาคม ดูงาน OBECQA โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 58) 06 ก.พ. 62
การติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนที่มีปัญหา (0,ร,มส,มผ) ปี2561 (อ่าน 150) 05 ก.พ. 62
สอบ O-NET ม.3 (อ่าน 67) 03 ก.พ. 62
ค่ายการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการปฏิบัติภาระงานโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21หัวข้อ 共生社会 I car (อ่าน 102) 01 ก.พ. 62
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 101) 01 ก.พ. 62
ชุดขุนภักดี มทบ.39 แจกผ้าห่ม อำเภอเนินมะปราง (อ่าน 70) 30 ม.ค. 62
ค่ายพี่สอนน้องเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (อ่าน 119) 30 ม.ค. 62
ภารกิจเยาวชนทีม N.S.รักษ์เนินมะปรางกับการดำเนินงานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยรักษ์เนินมะปราง ครั้งที่ 1 (อ่าน 74) 29 ม.ค. 62
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 (อ่าน 149) 29 ม.ค. 62
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 163) 29 ม.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พบนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อแนะแนวทางการสอบ O-NET และชี้ (อ่าน 175) 29 ม.ค. 62
มอบเหรียญรางวัลมวยปล้ำ นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ (อ่าน 163) 28 ม.ค. 62
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 148) 26 ม.ค. 62
ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน (อ่าน 160) 24 ม.ค. 62
มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 2561 (อ่าน 164) 24 ม.ค. 62
เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ O-NET ของ ม.3 (อ่าน 153) 24 ม.ค. 62
พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2561 (อ่าน 113) 24 ม.ค. 62
จัดประชุมคณะครูที่ปรึกษา เพื่อสอบถามข้อมูลในการพานักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และให้ข้อช (อ่าน 58) 24 ม.ค. 62
เข้าร่วมกิจกรรม PSRU OPEN HOUSE เรียนพิบูลฯ ชีวิตต้องป๊อบ เพื่อค้นหาคำตอบที่ใช่ คณะที่ชอบ (อ่าน 53) 23 ม.ค. 62
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 3 (อ่าน 61) 23 ม.ค. 62
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูที่รับผิดชอบ เข้าตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรี (อ่าน 155) 21 ม.ค. 62
ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 134) 16 ม.ค. 62
มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึก (อ่าน 57) 15 ม.ค. 62
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ช่วยกันเก็บขยะในห้องเรียน และนำไปขาย เงินที่ได้จะนำไปใช้จ่ายภายในห้อง (อ่าน 68) 14 ม.ค. 62
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 51) 12 ม.ค. 62
ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (อ่าน 75) 10 ม.ค. 62
โครงการเสวนาวิชาการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นในชุมชน (อ่าน 54) 10 ม.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและคณะ เข้าศึกษาดู (อ่าน 59) 07 ม.ค. 62
มัคคุเทศก์น้อยรักษ์เนินมะปรางนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 57) 07 ม.ค. 62
โครงการ รด.จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด โดย นฝ.นศท.มทบ.39 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศร (อ่าน 64) 04 ม.ค. 62
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ACADEMY) ติวข้อสอบนักเรี (อ่าน 50) 03 ม.ค. 62
คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา รับฟังแนวทางบูรณาการ การจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ (อ่าน 30) 03 ม.ค. 62