โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 2558 (อ่าน 471) 18 ส.ค. 58
สุดยอดนวัตกรรม มัธยมสามสิบเก้า (อ่าน 475) 15 ส.ค. 58
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนว (อ่าน 455) 14 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 (อ่าน 483) 12 ส.ค. 58
เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 508) 12 ส.ค. 58
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ม่วง-แสด เกมส์ (อ่าน 473) 07 ส.ค. 58
มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับอำเภอ ประจำปี 2558 (อ่าน 588) 03 ส.ค. 58
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 458) 29 ก.ค. 58
กิจกรรมวันทานาบะตะ (วันแห่งความรัก) (อ่าน 428) 28 ก.ค. 58
จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 467) 28 ก.ค. 58
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 481) 27 ก.ค. 58
ร.ร.ใน สพม.39 ดูงานสภานักเรียน (อ่าน 505) 27 ก.ค. 58
รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 505) 23 ก.ค. 58
ร่วมกับโรงพยาบาลเนินมะปราง จัดกิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 489) 17 ก.ค. 58
จัดสอบ PISA Liked (อ่าน 464) 16 ก.ค. 58
ค่ายอังกฤษสุขสันต์&คณิตฯสนุกแสนบุกแดนอาเซียน (อ่าน 469) 15 ก.ค. 58
โครงการชุมชนรวมใจคัดแยกขยะ (อ่าน 521) 08 ก.ค. 58
เข้าร่วมโครงการ UP TO YOU ชีวิตดี มีทางเลือก ON TOUR , อำเภอ to โรงเรียน (อ่าน 480) 07 ก.ค. 58
อบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นและเยาวชน (อ่าน 501) 06 ก.ค. 58
การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนภูเรือวิทยาจังหวัดเลยและโรงเรียนคณฑีพิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 613) 03 ก.ค. 58
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 489) 02 ก.ค. 58
โครงการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตามโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (อ่าน 623) 30 มิ.ย. 58
มอบเกียรติบัตรมวยปล้ำ อุตรดิตถ์เกมส์ (อ่าน 454) 29 มิ.ย. 58
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (อ่าน 442) 26 มิ.ย. 58
อบรมพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา (อ่าน 511) 21 มิ.ย. 58
เด็กปั้น ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน (อ่าน 479) 17 มิ.ย. 58
จัดพิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที" ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 476) 11 มิ.ย. 58
ตัวแทนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนฟากท่าวิทยา (อ่าน 521) 09 มิ.ย. 58
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 476) 08 มิ.ย. 58
งานเลี้ยงรับ-ส่ง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 471) 08 มิ.ย. 58
ครูวิไล อ่อนตานา อำลานักเรียนเพื่อไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา จ.อุตรดิตถ์ (อ่าน 801) 07 มิ.ย. 58
รับการนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 483) 03 มิ.ย. 58
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 550) 29 พ.ค. 58
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก (อ่าน 495) 29 พ.ค. 58
งานปกครองตรวจทรงผมนักเรียน ม.ต้น (อ่าน 525) 25 พ.ค. 58
มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันปั่นจักรยานแรลลี่ชมเขาหินล้านปี ประจำปี 2558 (อ่าน 460) 22 พ.ค. 58
ยินต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 463) 18 พ.ค. 58
นิเทศการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 474) 18 พ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(งบแก้ปัญหาก (อ่าน 555) 07 เม.ย. 58
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน216ล (อ่าน 663) 31 มี.ค. 58