โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับปรุง ทาสี สนามกีฬากลางอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 440) 06 ก.พ. 58
กิจกรรมค่ายกวดวิชา O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 427) 06 ก.พ. 58
นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายครูนักวิจัยคณิตฯ วิทย์ (อ่าน 437) 02 ก.พ. 58
นักศึกษาฝึกประสบการณ์กล่าวขอบคุณและอำลานักเรียนหน้าเสาธง (อ่าน 714) 30 ม.ค. 58
กิจกรรมค่ายกวดวิชา O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 464) 30 ม.ค. 58
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 435) 23 ม.ค. 58
มอบเกียรติบัตรให้รับรางวัลการคัดลายมือค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จำนวน 6 คน (อ่าน 448) 23 ม.ค. 58
วันที่ 21 ม.ค. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เต้นประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ (อ่าน 437) 21 ม.ค. 58
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 630) 20 ม.ค. 58
เข้าร่วมงานวันครู ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และร่วมงานมหกรรมกีฬา (อ่าน 467) 16 ม.ค. 58
จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน) (อ่าน 446) 15 ม.ค. 58
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 586) 15 ม.ค. 58
อบรมครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการอบรมและแนะนำ Coaching สำหรับขยายผล (อ่าน 485) 12 ม.ค. 58
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 470) 10 ม.ค. 58
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน 9 มกราคม 2558 (อ่าน 409) 09 ม.ค. 58
ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูผู้สอนนักเรียนเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 8 มกราคม 2558 (อ่าน 433) 08 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เรื่อง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารวิทยาศาสตร์ CS208A (อ่าน 484) 05 ม.ค. 58
การ์ดอวยพรปีใหม่ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ประจำปี 2558 (อ่าน 866) 31 ธ.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรม (อ่าน 682) 30 ธ.ค. 57
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 (อ่าน 458) 23 ธ.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันสรุป เหรียญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 (อ่าน 503) 19 ธ.ค. 57
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 (อ่าน 454) 17 ธ.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ต้อนรับผู้อำนวยการเฉลียว คำดี (อ่าน 629) 09 ธ.ค. 57
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (อ่าน 540) 05 ธ.ค. 57
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (อ่าน 498) 05 ธ.ค. 57
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อ่าน 594) 03 ธ.ค. 57
กิจกรรม ถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ 5 ธันวามหาราช (อ่าน 638) 03 ธ.ค. 57
ศึกษาดูงานการศึกษาต่อวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (อ่าน 594) 01 ธ.ค. 57
เรื่องประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 703) 28 พ.ย. 57
เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ (อ่าน 520) 27 พ.ย. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาดำเนินการสอบคัดเลือกครูชาวต่างประเทศและพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 474) 18 พ.ย. 57
ประชุมเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 466) 14 พ.ย. 57
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 พิษณุโลก กลุ่ม 2 (อ่าน 698) 11 พ.ย. 57
กิจกรรม "1 st Place Winner" In a football competition on the occasion of "HONDA RED CHAMPION SEASON (อ่าน 538) 10 พ.ย. 57
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 581) 06 พ.ย. 57
ร่วมแสดงความยินดีและเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานเกษตรนเรศวร (อ่าน 511) 06 พ.ย. 57
ร่วมแข่งขันตอบปัญหา ม.ปลาย และจัดแจกันดอกไม้สด ประเภทดอกกุหลาบ โดยครูนิมน สร้อยเปี้ย เป็นผู้ฝึกซ้อม (อ่าน 479) 31 ต.ค. 57
เข้าร่วมแข่งขันงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 (อ่าน 506) 31 ต.ค. 57
กิจกรรม วงโยธวาทิตร่วมบรรเลงเพลงเพื่อนำองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน (อ่าน 615) 17 ต.ค. 57
กิจกรรม วันปิยะมหาราช ณ อำภอเนินมะปราง วันที่ 23 ต.ค.57 (อ่าน 805) 23 ต.ค. 57