โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Big Day 6สัปดาห์ประชามติ (อ่าน 485) 04 ส.ค. 59
จำลองสถานการณ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 435) 02 ส.ค. 59
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 434) 02 ส.ค. 59
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 468) 27 ก.ค. 59
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 580) 26 ก.ค. 59
โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย (อ่าน 394) 22 ก.ค. 59
เตรียมความพร้อมจัดทำรายการ TOYOTA คนจริงสร้างสุข ปี3 (อ่าน 451) 21 ก.ค. 59
รณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ (อ่าน 390) 20 ก.ค. 59
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ม่วง-แสด เกมส์ (อ่าน 457) 17 ก.ค. 59
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา (อ่าน 549) 15 ก.ค. 59
ติว Osotspa road to University (อ่าน 535) 13 ก.ค. 59
ร่วมออกเสียงประชามติ (อ่าน 557) 12 ก.ค. 59
โครงการตรวจสารเสพติด (อ่าน 502) 12 ก.ค. 59
กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” (อ่าน 537) 12 ก.ค. 59
การฝึกซ้อมร้องเพลง (อ่าน 341) 11 ก.ค. 59
โครงการสนับสนุนและจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนโรงเรียน (อ่าน 510) 05 ก.ค. 59
กิจกรรมวันทานาบะตะ (อ่าน 481) 05 ก.ค. 59
กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ (อ่าน 625) 30 มิ.ย. 59
บริจาคโลหิต (อ่าน 488) 29 มิ.ย. 59
กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 2559 (อ่าน 523) 25 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 510) 23 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันพระทุกวันพุธ ม.2 (อ่าน 548) 22 มิ.ย. 59
มอบเกียรติบัตรจากมูลนิธิชัยพรพัฒนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย (อ่าน 680) 17 มิ.ย. 59
โครงการ "CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" (อ่าน 604) 16 มิ.ย. 59
คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา (อ่าน 525) 15 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันพระทุกวันพุธ (อ่าน 506) 15 มิ.ย. 59
มอบเกียรติบัตรและกล่าวคำชื่นชมกับรักเรียนที่ผ่านการอบรม (อ่าน 497) 13 มิ.ย. 59
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 (อ่าน 502) 09 มิ.ย. 59
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 555) 07 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) (อ่าน 508) 03 มิ.ย. 59
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร (อ่าน 585) 03 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครู 2559 (อ่าน 674) 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 581) 31 พ.ค. 59
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินมะปราง มาเยี่ยมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 624) 26 พ.ค. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน Gen Z ปลอดบุหรี่ (อ่าน 461) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 465) 19 พ.ค. 59
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึ (อ่าน 438) 19 พ.ค. 59
ร่วมรับฟังนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู (อ่าน 442) 13 พ.ค. 59
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 504) 12 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 425) 07 เม.ย. 59