โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมแข่งขันงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 (อ่าน 462) 31 ต.ค. 57
กิจกรรม วงโยธวาทิตร่วมบรรเลงเพลงเพื่อนำองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน (อ่าน 551) 17 ต.ค. 57
กิจกรรม วันปิยะมหาราช ณ อำภอเนินมะปราง วันที่ 23 ต.ค.57 (อ่าน 759) 23 ต.ค. 57
ครูจีน กล่าวอำลา รร นศ เพื่อกลับประเทศจีน (อ่าน 536) 03 ต.ค. 57
โรงเรียนในเขตอำเภอเนินมะปรางร่วมกันจัดงาน "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อแสดงมุทิตา (อ่าน 589) 26 ก.ย. 57
ศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต (Upright School Project) ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาล (อ่าน 616) 26 ก.ย. 57
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 21 ก.ย.57 (อ่าน 1009) 21 ก.ย. 57
งานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ ผอ.ประวิทย์ ชูศรีโฉม 20 ก.ย. 57 (อ่าน 589) 20 ก.ย. 57
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 19 ก.ย 57 (อ่าน 479) 19 ก.ย. 57
งาน เปิดป้ายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 1082) 19 ก.ย. 57
งานมุทิตาจิต นายประวิทย์ ชูศรีโฉม ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 791) 19 ก.ย. 57
กิจกรรม มอบเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 19 ก.ย.57 (อ่าน 536) 19 ก.ย. 57
กิจกรรม ร่วมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 18 ก.ย.57 (อ่าน 726) 18 ก.ย. 57
ขอเชิญ ร่วมงาน ม่วงแสด รำลึก 57 งานมุทิตาจิต นายประวิทย์ ชูศรีโฉมและงาน เปิดป้ายโรงเรียน 20 ก.ย.57 (อ่าน 610) 17 ก.ย. 57
การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7-10 ก.ย.57 (อ่าน 565) 16 ก.ย. 57
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 11 ก.ย.57 (อ่าน 454) 11 ก.ย. 57
กิจกรรมตักบาตรหนังสือ 29 ส.ค.57 (อ่าน 500) 29 ส.ค. 57
กิจกรรมวันทานาบาตะของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 21ส.ค.57 (อ่าน 498) 21 ส.ค. 57
กิจกรรม ร่วมจัดบูธกับโรงพยาบาลส่วนตำบลโปร่งไผ่ 19ส.ค.57 (อ่าน 463) 19 ส.ค. 57
กิจกรรม พิธีวันแม่ถวายพระพรจุดเทียนชัย ณ หน้าอำเภอเนินมะปราง 12ส.ค.57 (อ่าน 520) 12 ส.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเป็นสนาม สอบ PISA ม.1 และ ม.4 2ส.ค.57 (อ่าน 611) 02 ส.ค. 57
รับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นายนคเรศ นิลวงศ์ 1ส.ค.57 (อ่าน 509) 01 ส.ค. 57
กิจกรรมตรวจฟันนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 31.ก.ค.57 (อ่าน 569) 31 ก.ค. 57
กิจกรรม ทหารให้ความรู้เรื่องกฏหมาย (คสช).31 ก.ค.57 (อ่าน 523) 31 ก.ค. 57
เรื่อง การรับ – ส่งหนังสือในระบบ E-OFFICE (อ่าน 459) 15 ส.ค. 57
กิิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างสังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรง และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 29 ก.ค.57 (อ่าน 627) 29 ก.ค. 57
กิจกรรม วันกีฬาสีโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 24 - 25 ก.ค. 57 (อ่าน 618) 24 ก.ค. 57
กิจกรรม โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร ร่วมกับ ค่ายภาษาต่างประเทศ 22 ก.ค. 57 (อ่าน 476) 22 ก.ค. 57
กิจกรรม โครงการมะปรางหวานสืบสานภูมิปัญญา จากภาษาสู่วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 19 - 20 ก.ค. 57 (อ่าน 514) 19 ก.ค. 57
ความคืบหน้าของการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 722) 14 ก.ค. 57
กิจกรรม ปล่อยปลาน้อมนำกระแสราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 513) 08 ก.ค. 57
กิจกรรม เดินขบวนวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 3 ก.ค. 57 (อ่าน 497) 03 ก.ค. 57
กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา 10 ก.ค.57 (อ่าน 505) 10 ก.ค. 57
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of understanding วันทีื่ 10 ก.ค 57 (อ่าน 863) 10 ก.ค. 57
ตรวจการดำเนินงานก่อสร้างป้ายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 482) 30 มิ.ย. 57
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2557 (อ่าน 447) 30 มิ.ย. 57
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สพม.39 (อ่าน 469) 26 มิ.ย. 57
กิจกรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และ เล่นดนตรีโฟล์คซอง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย 57 (อ่าน 458) 26 มิ.ย. 57
กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง ชมรม To Be Number One ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ 25 มิ.ย.57 (อ่าน 490) 25 มิ.ย. 57
กิจกรรมเต้นแอโรบิกรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ชมรม To Be Number One 25 มิ.ย. 57 (อ่าน 511) 25 มิ.ย. 57