โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (อ่าน 419) 19 ก.พ. 58
นำลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือคุ้มจันทร์ (อ่าน 437) 19 ก.พ. 58
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เขียนเว็บเพจ Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ระดับชาติ ครั้งที่ 64 (อ่าน 509) 16 ก.พ. 58
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2558 (อ่าน 430) 17 ก.พ. 58
ศึกษาดูงาน OPEN HOUSE TUNU โดยมีชื่องานว่า “เตรียมน้อมฯ ก้าวไกล ก้าวไปสู่อาเซียน 2015” (อ่าน 429) 06 ก.พ. 58
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน (อ่าน 416) 12 ก.พ. 58
ติดตามโครงการรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร อาหาร โภชนาการ (อ่าน 402) 10 ก.พ. 58
เข้าร่วมอบรมโครงการวิชาการสัญจรมรดกโลกเมืองไทย ครั้งที่ 6 (อ่าน 419) 10 ก.พ. 58
ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (อ่าน 422) 06 ก.พ. 58
ลูกเสือ-เนตรนารี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่าย (อ่าน 523) 05 ก.พ. 58
เข้ารับการฝึกภาคสนามซึ่งเป็นหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหารที่จะต้องได้รับการฝึกภาคสนาม ณ หน่วยฝึก (อ่าน 462) 03 ก.พ. 58
ปรับปรุง ทาสี อาคารเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 424) 06 ก.พ. 58
ปรับปรุง ทาสี สนามกีฬากลางอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 417) 06 ก.พ. 58
กิจกรรมค่ายกวดวิชา O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 410) 06 ก.พ. 58
นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายครูนักวิจัยคณิตฯ วิทย์ (อ่าน 406) 02 ก.พ. 58
นักศึกษาฝึกประสบการณ์กล่าวขอบคุณและอำลานักเรียนหน้าเสาธง (อ่าน 684) 30 ม.ค. 58
กิจกรรมค่ายกวดวิชา O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 433) 30 ม.ค. 58
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 410) 23 ม.ค. 58
มอบเกียรติบัตรให้รับรางวัลการคัดลายมือค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จำนวน 6 คน (อ่าน 429) 23 ม.ค. 58
วันที่ 21 ม.ค. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เต้นประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ (อ่าน 422) 21 ม.ค. 58
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 593) 20 ม.ค. 58
เข้าร่วมงานวันครู ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และร่วมงานมหกรรมกีฬา (อ่าน 450) 16 ม.ค. 58
จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน) (อ่าน 433) 15 ม.ค. 58
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 570) 15 ม.ค. 58
อบรมครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการอบรมและแนะนำ Coaching สำหรับขยายผล (อ่าน 466) 12 ม.ค. 58
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 456) 10 ม.ค. 58
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน 9 มกราคม 2558 (อ่าน 392) 09 ม.ค. 58
ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูผู้สอนนักเรียนเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 8 มกราคม 2558 (อ่าน 415) 08 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เรื่อง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารวิทยาศาสตร์ CS208A (อ่าน 460) 05 ม.ค. 58
การ์ดอวยพรปีใหม่ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ประจำปี 2558 (อ่าน 833) 31 ธ.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรม (อ่าน 636) 30 ธ.ค. 57
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 (อ่าน 441) 23 ธ.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันสรุป เหรียญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 (อ่าน 483) 19 ธ.ค. 57
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 (อ่าน 432) 17 ธ.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ต้อนรับผู้อำนวยการเฉลียว คำดี (อ่าน 595) 09 ธ.ค. 57
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (อ่าน 520) 05 ธ.ค. 57
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (อ่าน 474) 05 ธ.ค. 57
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อ่าน 571) 03 ธ.ค. 57
กิจกรรม ถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ 5 ธันวามหาราช (อ่าน 612) 03 ธ.ค. 57
ศึกษาดูงานการศึกษาต่อวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (อ่าน 567) 01 ธ.ค. 57