โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดสอบ PISA Liked (อ่าน 401) 16 ก.ค. 58
ค่ายอังกฤษสุขสันต์&คณิตฯสนุกแสนบุกแดนอาเซียน (อ่าน 415) 15 ก.ค. 58
โครงการชุมชนรวมใจคัดแยกขยะ (อ่าน 464) 08 ก.ค. 58
เข้าร่วมโครงการ UP TO YOU ชีวิตดี มีทางเลือก ON TOUR , อำเภอ to โรงเรียน (อ่าน 428) 07 ก.ค. 58
อบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นและเยาวชน (อ่าน 462) 06 ก.ค. 58
การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนภูเรือวิทยาจังหวัดเลยและโรงเรียนคณฑีพิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 554) 03 ก.ค. 58
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 447) 02 ก.ค. 58
โครงการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตามโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (อ่าน 572) 30 มิ.ย. 58
มอบเกียรติบัตรมวยปล้ำ อุตรดิตถ์เกมส์ (อ่าน 411) 29 มิ.ย. 58
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (อ่าน 385) 26 มิ.ย. 58
อบรมพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา (อ่าน 469) 21 มิ.ย. 58
เด็กปั้น ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน (อ่าน 430) 17 มิ.ย. 58
จัดพิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที" ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 422) 11 มิ.ย. 58
ตัวแทนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนฟากท่าวิทยา (อ่าน 469) 09 มิ.ย. 58
งานเลี้ยงรับ-ส่ง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 431) 08 มิ.ย. 58
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 428) 08 มิ.ย. 58
ครูวิไล อ่อนตานา อำลานักเรียนเพื่อไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา จ.อุตรดิตถ์ (อ่าน 721) 07 มิ.ย. 58
รับการนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 437) 03 มิ.ย. 58
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก (อ่าน 452) 29 พ.ค. 58
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 503) 29 พ.ค. 58
งานปกครองตรวจทรงผมนักเรียน ม.ต้น (อ่าน 452) 25 พ.ค. 58
มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันปั่นจักรยานแรลลี่ชมเขาหินล้านปี ประจำปี 2558 (อ่าน 401) 22 พ.ค. 58
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 427) 27 ก.ค. 58
นิเทศการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 433) 18 พ.ค. 58
ยินต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 417) 18 พ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(งบแก้ปัญหาก (อ่าน 512) 07 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา (งบแก้ปัญหาครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ) (อ่าน 602) 31 มี.ค. 58
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน216ล (อ่าน 631) 31 มี.ค. 58
ประกาศลานกีฬาเอนกประสงค์(แบบกรมพละศึกษา) (อ่าน 491) 26 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนสอบแก้0 (อ่าน 561) 16 มี.ค. 58
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 555) 13 มี.ค. 58
งานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้าน น.ศ. (อ่าน 479) 12 มี.ค. 58
เข้าร่วมกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 2 (อ่าน 442) 10 มี.ค. 58
ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่จะเกษียณอายุราชการ ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 475) 08 มี.ค. 58
รับเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รางวัล จากผลการดำเนินโครงการต้นกล้าประชาธิปไตย กิจกรรม 5 ส. (อ่าน 501) 06 มี.ค. 58
โรงเรียนรับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 414) 03 มี.ค. 58
เข้าค่ายปรับพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (อ่าน 461) 04 มี.ค. 58
มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (อ่าน 432) 02 มี.ค. 58
จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ให้กับนักเรียนชั้น ม. 1-2 โดยใช้ข้อสอบกลาง (อ่าน 459) 23 ก.พ. 58
กิจกรรมทัศนศึกษา วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 419) 24 ก.พ. 58