โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมพลังแห่งความภักดี (อ่าน 145) 22 พ.ย. 59
โครงการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2559 (อ่าน 167) 21 พ.ย. 59
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต (อ่าน 141) 18 พ.ย. 59
พี่ ม.6 ช่วยงานคุณครู (อ่าน 156) 15 พ.ย. 59
กิจกรรมแปรอักษรถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ (อ่าน 157) 11 พ.ย. 59
การฝึกซ้อมร้องเพลง (อ่าน 130) 11 ก.ค. 59
พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 205) 07 พ.ย. 59
ตลาดประชารัฐ (อ่าน 173) 19 ม.ค. 60
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 174) 31 ต.ค. 59
พิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559 (อ่าน 158) 23 พ.ย. 59
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6 และเลี้ยงรับครูย้าย/ครูบรรจุใหม่ (อ่าน 173) 10 ต.ค. 59
การเข้าดูผลการเรียนในระบบออนไลน์ (อ่าน 240) 05 ต.ค. 59
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 202) 03 ต.ค. 59
การจัดแสดงผลงานครูและพนักงานราชการ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 173) 23 ก.ย. 59
การสอบปลายภาค กศน เนินมะปราง (อ่าน 185) 18 ก.ย. 59
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ (อ่าน 195) 28 ก.ย. 59
เหยาเจี้ยน อำลานักเรียนหน้าเสาธง (อ่าน 165) 29 ก.ย. 59
ค่ายปลูกจิตอาสา ต้นกล้าความคิด (อ่าน 167) 27 ก.ย. 59
โครงการ SMILE IDOL ฟันสวยยิ้มใสใส่ใจช่องปาก (อ่าน 202) 23 ก.ย. 59
ตลาดประชารัฐชุมชนเนินมะปราง (อ่าน 161) 21 ก.ย. 59
เบื้องหลังการถ่ายทำรายการ เรื่องจริงผ่านจอ 2 (อ่าน 163) 20 ก.ย. 59
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบ 4 (นำร่อง) (อ่าน 170) 14 ก.ย. 59
ขยายผล GEN Z สู่กลุ่มเสี่่ยง (อ่าน 254) 30 ก.ย. 59
โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 243) 30 ก.ย. 59
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ (อ่าน 241) 28 ก.ย. 59
SMILE IDOL ฟันสวยยิ้มใสใส่ใจช่องปาก (อ่าน 255) 23 ก.ย. 59
ตลาดประชารัฐชุมชนเนินมะปราง (อ่าน 278) 21 ก.ย. 59
โครงการเวทีพิเศษ The Best ภาษาไทย (อ่าน 263) 09 ก.ย. 59
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันมวยปล้ำ (อ่าน 244) 06 ก.ย. 59
โครงการ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา พัฒนาสู่วิถีพุทธ" (อ่าน 269) 06 ก.ย. 59
งานกีฬาอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 281) 01 ก.ย. 59
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 245) 31 ส.ค. 59
คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ (อ่าน 224) 30 ส.ค. 59
วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 260) 29 ส.ค. 59
กิจกรรมค่ายเด็กคณิตสนุกคิด เด็กวิทย์สนุกทำ ภาษาไทยสร้างสรรค์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 248) 24 ส.ค. 59
ASEAN DAY (อ่าน 256) 23 ส.ค. 59
รับรางวัลแข่งโครงงานวิทย์ ม.ราชภัฏ (อ่าน 218) 19 ส.ค. 59
ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐานเพื่อสังคมไทย (อ่าน 194) 18 ส.ค. 59
ร่วมพิธีเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 279) 12 ส.ค. 59
วันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 265) 11 ส.ค. 59