โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คร (อ่าน 4) 19 พ.ย. 62
ร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและมอบแจกันดอกไม้ให้ก (อ่าน 6) 18 พ.ย. 62
ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นตัวแทนมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให (อ่าน 7) 15 พ.ย. 62
ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนหน้าเสาธง แล (อ่าน 3) 13 พ.ย. 62
งานอนามัยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั (อ่าน 19) 12 พ.ย. 62
คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ยินดี (อ่าน 18) 12 พ.ย. 62
นักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 ณ (อ่าน 22) 11 พ.ย. 62
คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แล (อ่าน 15) 08 พ.ย. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมไว้อาลัยให้กับ (อ่าน 14) 07 พ.ย. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษ (อ่าน 15) 07 พ.ย. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เดินชมโรงเรียน มารับนักเรียนที่หน้าประตู พูดค (อ่าน 12) 07 พ.ย. 62
คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน จากใจสาย (อ่าน 11) 06 พ.ย. 62
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (อ่าน 13) 06 พ.ย. 62
นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึก (อ่าน 14) 06 พ.ย. 62
คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง จังหวัดพิษณุโลก และร่วมส (อ่าน 5) 06 พ.ย. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมฟังพระสวดอภิธร (อ่าน 8) 04 พ.ย. 62
คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และร่วมส่งครูลลิตต (อ่าน 5) 04 พ.ย. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน โครงการ (อ่าน 8) 04 พ.ย. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา นางสาวภุมมาลิน ป้อมคล้ายแก้ว และนางสาวสุมาลี (อ่าน 7) 04 พ.ย. 62
ผู้มีสิทธิในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวธุรการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 52) 04 พ.ย. 62
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไป ของนายชุติพงษ (อ่าน 8) 03 พ.ย. 62
การนำตัวแทนนักเรียนกลุ่มเยาวชนมัคคุเทศก์น้อยรักษ์เนินมะปรางเป็นตัวแทนทีมจังหวัดพิษณุโลกของภาคเหนือตอ (อ่าน 5) 02 พ.ย. 62
ครูลลิตตา สุปินะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กล่าวอำลาเพื่อนครูแ (อ่าน 6) 31 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 63) 31 ต.ค. 62
เรียนวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ระหว่างวันที่ 15-25 ตุลาคม 2562 (อ่าน 4) 25 ต.ค. 62
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 7) 23 ต.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคระครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันค (อ่าน 5) 23 ต.ค. 62
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด (อ่าน 5) 13 ต.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคระครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันค (อ่าน 8) 13 ต.ค. 62
นักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 เหรียญ จากการแข่งขัน SOU (อ่าน 6) 11 ต.ค. 62
จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ครั้งที่ 5/2562 (อ่าน 10) 10 ต.ค. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนย (อ่าน 34) 07 ต.ค. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มอบรางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ครูและนัก (อ่าน 26) 01 ต.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูแล (อ่าน 22) 01 ต.ค. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ให้กำลังใจกับนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาว (อ่าน 22) 30 ก.ย. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนัก (อ่าน 16) 30 ก.ย. 62
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เครือข่าย ภาคเห (อ่าน 13) 30 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 13) 29 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมกีฬามวยปล้ำ (อ่าน 12) 29 ก.ย. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาและคณะครูร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการข้าราชการครูและ (อ่าน 12) 26 ก.ย. 62