โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึก (อ่าน 54) 30 มิ.ย. 63
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดเตรียมความพร้อม ทำความสะอาดห้องเรียน และอ (อ่าน 45) 29 มิ.ย. 63
26 มิถุนายน 2563 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 55) 26 มิ.ย. 63
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดเตรียมห้องเรียนตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข (อ่าน 58) 26 มิ.ย. 63
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยกา (อ่าน 46) 26 มิ.ย. 63
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มอบโครงเหล็กให้กับ นายธีรสิทธิ์ วิเศษ ผู้อำนวยก (อ่าน 47) 25 มิ.ย. 63
เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา งานโรงอาหาร และงานอนามัยโรงเรียน ได้จ (อ่าน 45) 24 มิ.ย. 63
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาได้จัดการประเมินผลงานที่เ (อ่าน 55) 24 มิ.ย. 63
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมคนขับรถรั (อ่าน 48) 22 มิ.ย. 63
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 41) 17 มิ.ย. 63
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 29) 16 มิ.ย. 63
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 47) 15 มิ.ย. 63
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยม (อ่าน 47) 14 มิ.ย. 63
วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป (อ่าน 52) 13 มิ.ย. 63
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมคณะกรรมกา (อ่าน 44) 12 มิ.ย. 63
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติ (อ่าน 42) 11 มิ.ย. 63
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นม (อ่าน 47) 07 มิ.ย. 63
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช (อ่าน 26) 06 มิ.ย. 63
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดการ (อ่าน 41) 04 มิ.ย. 63
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเนินมะปรางศึกษ (อ่าน 38) 03 มิ.ย. 63
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา รับการนิเทศติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจ (อ่าน 55) 26 พ.ค. 63
วันอังคาร ที่19 พฤษภาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้ประชุมข้า (อ่าน 47) 19 พ.ค. 63
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา และคณะครู ร่วมจัดเต (อ่าน 44) 14 พ.ค. 63
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ออก (อ่าน 22) 12 พ.ค. 63
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ,นายปารเมศ แสงสว่าง นายอำเภอ (อ่าน 45) 05 พ.ค. 63
วันที่ 30 เม.ย.63 ขอเชิญ ผู้ปกครอง นักเรียน และครู ร่วมรับฟังนโยบายสพฐ. เตรียมเปิดเรียนปีการศึกษา 25 (อ่าน 51) 30 เม.ย. 63
วันที่ 28 เมษายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ให้การต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี ที่มามอบถุงยังชีพให้กับค (อ่าน 38) 28 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 172) 01 เม.ย. 63
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมป (อ่าน 46) 16 มี.ค. 63
วันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคุมห้องสอบ การศึกษ (อ่าน 40) 14 มี.ค. 63
วันที่ 6 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ (อ่าน 228) 06 มี.ค. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป (อ่าน 206) 05 มี.ค. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนัก (อ่าน 210) 05 มี.ค. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนัก (อ่าน 233) 05 มี.ค. 63
วันที่ 4 มีนาคม 2563 นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสุโขทัย กล่าวอำลาผู้บ (อ่าน 194) 04 มี.ค. 63
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมแสดงความยินดีและม (อ่าน 214) 03 มี.ค. 63
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมกา (อ่าน 189) 03 มี.ค. 63
วันที่ 2 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมแสดงความยินดีและม (อ่าน 231) 02 มี.ค. 63
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับนักเรีย (อ่าน 229) 27 ก.พ. 63
วันที่ 26 - 28 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ และผู้กำกับ ครูผู้ควบคุม โรงเรียนเนินมะปรางศึก (อ่าน 140) 26 ก.พ. 63