โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึก น้ำหนัก วัดรอบเอว สโลแกน คนเนินมะปรางหุ่นดี (อ่าน 5) 21 ม.ค. 63
กิจกรรมวันตรุษจีน 2563 (อ่าน 7) 18 ม.ค. 63
ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้า (อ่าน 4) 16 ม.ค. 63
นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเ (อ่าน 4) 14 ม.ค. 63
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวั (อ่าน 6) 11 ม.ค. 63
วันที่ 9 มกราคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมสังสรรค์ สุ (อ่าน 5) 09 ม.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7) 09 ม.ค. 63
วันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ให้กำลังใจกับนัก (อ่าน 19) 08 ม.ค. 63
วันที่ 7 มกราคม 2563 สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ส่งมอบความสุขโดยการมอบของขวัญให้กับคณ (อ่าน 18) 07 ม.ค. 63
วันที่ 6-7 มกราคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ดำเนินการสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ของน (อ่าน 19) 06 ม.ค. 63
คนเก่งของ น.ศ. (อ่าน 18) 05 ม.ค. 63
วันที่ 2 - 3 มกราคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม (อ่าน 13) 03 ม.ค. 63
วันที่ 2 มกราคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานต่างๆ ร่วมขอพรจาก (อ่าน 15) 02 ม.ค. 63
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมเตรียมความ (อ่าน 15) 27 ธ.ค. 62
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมกิจกรรม AIS ZEED ปลดล็อค โลกสุดมันส์ (อ่าน 15) 27 ธ.ค. 62
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันคริสต์มาส (อ่าน 5) 27 ธ.ค. 62
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา (อ่าน 5) 26 ธ.ค. 62
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2562 (อ่าน 38) 24 ธ.ค. 62
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ (อ่าน 36) 22 ธ.ค. 62
เทศบาลตำบลเนินมะปราง, องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมจัดแข่งขันกีฬา (อ่าน 34) 20 ธ.ค. 62
ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมวางแผนการพานักเรียนไปเข้าร่วมแข่ง (อ่าน 35) 19 ธ.ค. 62
ขอเขิญชวนทุกคนเข้าชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ดาดฟ้าห้องปฎิบัติก (อ่าน 35) 19 ธ.ค. 62
ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าแนะแนวการศ (อ่าน 39) 17 ธ.ค. 62
ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อทำควา (อ่าน 38) 17 ธ.ค. 62
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และ (อ่าน 16) 17 ธ.ค. 62
จัดพิธีบวงสรวงอนุเสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี (อ่าน 49) 16 ธ.ค. 62
แข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระบาท (อ่าน 51) 15 ธ.ค. 62
จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 50) 12 ธ.ค. 62
ผู้ปกครองของนายชุติพงษ์ สอนเถื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 มารับมอบเงินประกันอุบัติเหตุ กรณีเ (อ่าน 42) 09 ธ.ค. 62
วมแสดงความยินดีกับครูโชติกา สงคราม ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร (อ่าน 40) 05 ธ.ค. 62
เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 39) 04 ธ.ค. 62
"วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก" RUN FOR VETERAN 2020 ณ สวนสุขภาพค่ายเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโ (อ่าน 69) 04 ธ.ค. 62
งานโรงอาหาร และโภชนาการจัดการ ได้จัดประชุมผู้ประกอบการค้าอาหาร และเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรี (อ่าน 49) 29 พ.ย. 62
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จำนวน 82 คน เข้าสอบวัดความรู้ธรรมศึกษา ประ (อ่าน 34) 29 พ.ย. 62
ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำ (อ่าน 66) 28 พ.ย. 62
พิธีถวายราชสดุดี (อ่าน 39) 28 พ.ย. 62
ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมน (อ่าน 48) 27 พ.ย. 62
กิจกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมลงพื้นที่ศึกษาชุมชน (อ่าน 45) 25 พ.ย. 62
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาค (อ่าน 60) 22 พ.ย. 62
กิจกรรมการแสดงมหรสพภาพลวงไฟของทีมเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ จากสำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ จังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 117) 22 พ.ย. 62