โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 (อ่าน 8) 28 ธ.ค. 62
สังสรรค์ สุขขี สวัสดีปีใหม่ 2562 (Happy New Year 2019) และเลี้ยงส่งครูย้าย (อ่าน 15) 27 ธ.ค. 62
มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ61 (อ่าน 7) 02 ม.ค. 62
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2561 (อ่าน 33) 25 ธ.ค. 61
ร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ2561ระดับชาติ (อ่าน 28) 23 ธ.ค. 61
นำเสนอ Best Practices - (อ่าน 29) 21 ธ.ค. 61
เข้ารับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 37) 21 ธ.ค. 61
ประชุมเรื่องการรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (อ่าน 29) 19 ธ.ค. 61
เข้าร่วมรับฟังแนะแนวจาก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (อ่าน 36) 19 ธ.ค. 61
เข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนทวิศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พิจิตร (อ่าน 34) 15 ธ.ค. 61
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2561 (อ่าน 31) 13 ธ.ค. 61
พีธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 32) 13 ธ.ค. 61
รับถ้วย เหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อ.เนินมะปราง 61 (อ่าน 28) 07 ธ.ค. 61
เตรียมงานบวงสรวงพระนเรศวรมหาราช 2561 (อ่าน 16) 07 ธ.ค. 61
กีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอเนินมะปราง ปี2561 (อ่าน 18) 06 ธ.ค. 61
ประกาศสงครามขยะ WASTE WAR ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 52) 04 ธ.ค. 61
จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 11) 03 ธ.ค. 61
การตรวจนับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-6 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 16) 30 พ.ย. 61
สอบธรรมสนามหลวง 2561 (อ่าน 13) 29 พ.ย. 61
การประชุมงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (อ่าน 13) 28 พ.ย. 61
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 มวยปล้ำ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ46 (อ่าน 16) 27 พ.ย. 61
สำรวจจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนครั้งที่1ภาคเรียนที่2/2561 (อ่าน 15) 26 พ.ย. 61
กิจกรรมบริจาคโลหิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 20) 23 พ.ย. 61
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ภาคเรียนท (อ่าน 11) 23 พ.ย. 61
การประเมิน การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) (อ่าน 12) 21 พ.ย. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขัน (อ่าน 14) 21 พ.ย. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดกา (อ่าน 14) 18 พ.ย. 61
งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขต ปี 2561 (อ่าน 14) 16 พ.ย. 61
กิจกรรมงาน open house สถาบันพระบรมราชชนก (อ่าน 18) 14 พ.ย. 61
ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเหรียญและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ที่เข (อ่าน 19) 14 พ.ย. 61
ครูดรุณี วิเชียรสรรค์ และครูชลธี แสวงทอง กล่าวอำลานักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เพื่อย้ายไปสอ (อ่าน 16) 13 พ.ย. 61
นักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 40 (อ่าน 18) 13 พ.ย. 61
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านทาง Video C (อ่าน 25) 12 พ.ย. 61
ศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การ (อ่าน 48) 09 พ.ย. 61
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 2/2561 (อ่าน 129) 08 พ.ย. 61
Big Cleaning Day (อ่าน 44) 07 พ.ย. 61
แสดงความยินดี มอบเหรียญ เกียรติบัตร นักกีฬามวยปล้ำ ครั้งที่35 (อ่าน 55) 07 พ.ย. 61
โครงการติว GAT สัญจร (อ่าน 48) 06 พ.ย. 61
ครูอรวรรณ ใจกล้า กล่าวอำลานักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 43) 05 พ.ย. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (อ่าน 45) 05 พ.ย. 61