โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานโรงเรียนแกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่ (อ่าน 64) 20 มี.ค. 62
กีฬาสัมพันธ์ครูมัธยมศึกษา กลุ่ม 2 สพม.39 (อ่าน 67) 19 มี.ค. 62
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1/2562 (อ่าน 67) 18 มี.ค. 62
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 83) 14 มี.ค. 62
ตรวจหาสารเสพติดของคณะครู นักเรียน ตามมาตรการปัดกวาดปลอดยาเสพติด (อ่าน 73) 11 มี.ค. 62
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ 6 (อ่าน 72) 08 มี.ค. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีที่เรียนต่อ (อ่าน 93) 07 มี.ค. 62
รณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2562 (อ่าน 69) 07 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 112) 05 มี.ค. 62
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยรักษ์เนินมะปราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 71) 04 มี.ค. 62
มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้กับนักกีฬามวยปล้ำ (อ่าน 106) 01 มี.ค. 62
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองของนักเรียนที่มีผลการเรียนหมดสิทธิ์สอบ (อ่าน 73) 01 มี.ค. 62
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย (อ่าน 88) 27 ก.พ. 62
โครงการ CSIT สัญจร (อ่าน 48) 23 ก.พ. 62
แข่งขันมวยปล้ำชิงแชมป์ประเทศไทย (อ่าน 53) 23 ก.พ. 62
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (อ่าน 59) 22 ก.พ. 62
รับชมการชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (อ่าน 53) 18 ก.พ. 62
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 50) 14 ก.พ. 62
เข้าร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ (อ่าน 77) 14 ก.พ. 62
ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 66) 13 ก.พ. 62
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ 2561 (อ่าน 39) 13 ก.พ. 62
รับการนิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ สพม.39 (อ่าน 43) 12 ก.พ. 62
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ (อ่าน 42) 11 ก.พ. 62
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2562 (อ่าน 48) 06 ก.พ. 62
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ACADEMY) PAT และ O-NET ม.6 (อ่าน 42) 06 ก.พ. 62
ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 69) 06 ก.พ. 62
โรงเรียนวังทองพิทยาคม ดูงาน OBECQA โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 38) 06 ก.พ. 62
การติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนที่มีปัญหา (0,ร,มส,มผ) ปี2561 (อ่าน 124) 05 ก.พ. 62
สอบ O-NET ม.3 (อ่าน 42) 03 ก.พ. 62
ค่ายการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการปฏิบัติภาระงานโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21หัวข้อ 共生社会 I car (อ่าน 78) 01 ก.พ. 62
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 81) 01 ก.พ. 62
ชุดขุนภักดี มทบ.39 แจกผ้าห่ม อำเภอเนินมะปราง (อ่าน 44) 30 ม.ค. 62
ค่ายพี่สอนน้องเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (อ่าน 95) 30 ม.ค. 62
ภารกิจเยาวชนทีม N.S.รักษ์เนินมะปรางกับการดำเนินงานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยรักษ์เนินมะปราง ครั้งที่ 1 (อ่าน 46) 29 ม.ค. 62
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 (อ่าน 124) 29 ม.ค. 62
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 143) 29 ม.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พบนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อแนะแนวทางการสอบ O-NET และชี้ (อ่าน 141) 29 ม.ค. 62
มอบเหรียญรางวัลมวยปล้ำ นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ (อ่าน 139) 28 ม.ค. 62
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 126) 26 ม.ค. 62
ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน (อ่าน 132) 24 ม.ค. 62