โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2561 (อ่าน 34) 21 ก.ย. 61
ฝ่ายวิชาการจัดประชุม วางแผนการทำงาน (อ่าน 25) 19 ก.ย. 61
โครงการอบรมค่ายยุวชนตำรวจ สพฐ. "ปลูกฝังพลังบวกวัยทีน ร่วมแก้ไขปัญ (อ่าน 29) 21 ก.ย. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา (อ่าน 45) 07 ก.ย. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กั (อ่าน 38) 06 ก.ย. 61
คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน (อ่าน 43) 05 ก.ย. 61
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบ (อ่าน 51) 04 ก.ย. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสม (อ่าน 46) 31 ส.ค. 61
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ดูงานการเขียนรายงาน OBECQA ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 99) 30 ส.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคม สำหรับเด็กและเยาวช (อ่าน 59) 26 ส.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม ผู้นำเยาวชน คนดีมีที่เรียน ประจำปี 2 (อ่าน 55) 26 ส.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้ารับการตรวจสมรรถภาพร่างกาย (อ่าน 36) 24 ส.ค. 61
งานวัดผลโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดสอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ให้กับนักเรียนชั้น (อ่าน 43) 23 ส.ค. 61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ให้กับนักเรียน (อ่าน 44) 24 ส.ค. 61
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 50) 22 ส.ค. 61
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 โดยงานอนามั (อ่าน 58) 22 ส.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหา (อ่าน 44) 18 ส.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกศาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน (อ่าน 53) 16 ส.ค. 61
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นตัวแทนประดับเข็มเชิดชูเกียรติและมอบปลอกแขนสัญลักษณ์ให้แก (อ่าน 37) 14 ส.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 (อ่าน 35) 14 ส.ค. 61
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาว (อ่าน 39) 15 ส.ค. 61
ขอเชิญร่วมงาน #OpenHouse "สังคมวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1" (อ่าน 35) 14 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยม (อ่าน 35) 14 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (อ่าน 41) 14 ส.ค. 61
"PTT INSPIRATION 7" .. ชวนน้องๆ เยาวชน อายุ 13-18 ปี ที่มีใจรักการเล่นกีฬา..เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลุ้ (อ่าน 35) 14 ส.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพร (อ่าน 36) 12 ส.ค. 61
รพ.เนินมะปราง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ (อ่าน 37) 10 ส.ค. 61
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 (อ่าน 42) 10 ส.ค. 61
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ม่วง-แสด เกมส์” ประจำ (อ่าน 109) 02 ส.ค. 61
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (อ่าน 46) 28 ก.ค. 61
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 53) 26 ก.ค. 61
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (อ่าน 68) 26 ก.ค. 61
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (อ่าน 51) 26 ก.ค. 61
การเข้าร่วมแข่งขันในงานเปิดบ้านวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ open house 2018 ณ ่่มหาวิทยาลัยรา (อ่าน 58) 25 ก.ค. 61
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรม Logbook (อ่าน 53) 24 ก.ค. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แนะแนวการศึกษาต่อให้กับม.6 (อ่าน 61) 24 ก.ค. 61
กิจกรรมสองแควมินิมาราธอน (ครั้งที่1) วิ่งไปให้ (อ่าน 48) 22 ก.ค. 61
งานวัดผลโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 72) 18 ก.ค. 61
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการไปทำความสะอาดบริเวณตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณ (อ่าน 82) 16 ก.ค. 61
กิจกรรมบริจาคโลหิต (อ่าน 68) 16 ก.ค. 61