โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2
วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 234 ครั้ง