โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดให้มีการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 จัดให้มีการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยทำการทดสอบ 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 170 ครั้ง