โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรับ ฟังการรายงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
        นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ, นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, นายวชิระ พุ่มพฤกษ์ นายก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก, นายประสิทธิ์ ศรีสวาท กรรมการสถานศึกษา, ดร.วันชัย อยู่ตรง ผอ.รร.เนินสะอาดวิทยาคม, ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผอ.รร.นครไทย และคณะครู ร่วมรับ ฟังการรายงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน (Site Visit) โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับรางวัล OBECQA วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อาคารชั่วคราวโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 174 ครั้ง