โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้รับรางวัลรางชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงการเกษตรตามรอยศาสตร์ของพ่อ และได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตร
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 119 ครั้ง