โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษา โดยมี 5 ฐานการเรียนรูั คือ 1.สถานบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2.ภาควิชาจุลชีววิทยา 3.ภาควิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 4.ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ 5.ภาควิชาสรีรวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 159 ครั้ง