โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ และคณะครูร่วม ประชุมสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนร
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ และคณะครูร่วม ประชุมสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต-วิทย์-สังคม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 วันที่ 26 มกราคม 2561
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 95 ครั้ง