โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมั
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 134 ครั้ง