โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายของนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ (สพม.39)
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายของนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ (สพม.39) ผ่านทางการประชุมทางไกล (Video conference) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 ม.ค.2561 เวลา 12:20 น.
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 155 ครั้ง