โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 11-12 ม.ค. 2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 10-12 ม.ค. 2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 92 ครั้ง