โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
อบรมให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 357 ครั้ง