โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการ Osotsapa Road to University 2017
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Osotsapa Road to University 2017 โดยการจัดติวเข้มวิชาความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 170 คน
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 337 ครั้ง