โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1/2560
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ และคณะครูเข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จาก นายกฤษฏา พรหมอินทร์ และนางสาววีรยา โพยมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารลูกกวาด
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 318 ครั้ง