โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5
ค่ายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามโครงการการพัฒนาวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมกานเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะให้แก่นักเรัยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุมอาคารลูกกวาด
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 320 ครั้ง