โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหา
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 292 ครั้ง