โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 งานอนามัยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลโปร่งไผ่ ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งในการตรวจครั้งนี้จะเป็นการตรวจสุขภาพร่างกายโดยภาพรวม เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสายตา สุขภาพในช่องปาก ตรวจหู ดูเหา กลากเกลื้อน เป็นต้น ณ ห้องประชุมผาท่าพล
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 310 ครั้ง