โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมผู้นำเยาวชน โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมการอบรมผู้นำเยาวชน ตามโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศึกาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตามแนวพระราชดำริ และเป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการรับโล่ โรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2/2560 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 307 ครั้ง