โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 1 เมษายน 2566 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณใต้ถุนอาคารพุทธลีลา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2566,19:25   อ่าน 36 ครั้ง