โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยนายวัลลภ มานักฆ้อง ,นายพงษภัทร์ ยอดเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2566 ด้วยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มีข้อราชการปรึกษาหารือ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2566,19:20   อ่าน 36 ครั้ง