โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้มอบหมายให้นายวัลลภ มานักฆ้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัด 2 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2566,18:56   อ่าน 31 ครั้ง