โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 25 มีนาคม 2566 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนา่ยกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายวัลลภ มานักฆ้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่มาสอบคัดเลือกฯ ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานจัดกาารสอบฯ และครูผู้ควบคุมสอบ ณ อาคารพุทธลีลา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2566,12:11   อ่าน 172 ครั้ง