โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 14 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 และงานแนะแนว โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรม Congratulations โดยคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่ และน้อง และการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไป ณ หอประชุมไผทนเรศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,21:44   อ่าน 42 ครั้ง