โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรถรับ - ส่งนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1/2566
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายพงษภัทร์ ยอดเพชร และนายนราธิป กระจง ครูผู้รับผิดชอบงานจราจรโรงเรียน ได้จัดประชุมผู้ที่ขับรถรับ - ส่งนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,21:39   อ่าน 30 ครั้ง