โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2566,21:35   อ่าน 40 ครั้ง