โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 6 กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคคล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำเสนอผลการพัฒนางานตามข้อตกลงผ่านโปรแกรม Padlet โดยมีนายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นประธานในการประเมิน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม และโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม เป็นกรรมการในการประเมินในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,12:02   อ่าน 348 ครั้ง