โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมพิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2565 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยนางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมกิจกรรมพิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาได้มีการพัฒนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็งสถานศึกษาพอเพียงให้สามารถเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" โดยผ่านการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู และนักเรียน ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,11:57   อ่าน 328 ครั้ง