โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางรากฐานแนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พัฒนาศักยภาพเยาวชนทางดานต่างๆ และสร้างเครือข่ายเยาวชนทำดีที่เข้มแข็ง
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มอบหมายให้นายวัลลภ มานักฆ้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา และนางจิราพักตร์ มานักฆ้อง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน และส่งเสริมประชาธิปไตย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 10" (NBI-Youth Camp#10) ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางรากฐานแนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พัฒนาศักยภาพเยาวชนทางดานต่างๆ และสร้างเครือข่ายเยาวชนทำดีที่เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมมะปรางทิพย์ อาคารผาหลวง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,11:54   อ่าน 338 ครั้ง