โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยนายวัลลภ มานักฆ้อง และนางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,11:53   อ่าน 306 ครั้ง