โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการแสดงละคร เรื่องดรีมเรนเจอร์ ตอน วิกฤตดาวกบ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างกระบวนการเรียนรู้เท่าทันพนันให้กับเด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าในตัวเองไม่พึ่งพิงพนัน
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.50-15.30 น. สำนักงานกิจกรรมกิ่งก้านใบ องค์กรสาธารณะประโยชน์ด้านการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแสดงละคร เรื่องดรีมเรนเจอร์ ตอน วิกฤตดาวกบ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างกระบวนการเรียนรู้เท่าทันพนันให้กับเด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าในตัวเองไม่พึ่งพิงพนัน โดยมีนายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางสาวอรทัย สิบหมื่นเปี่ยม และมีกลุ่มเป้าหมายรับชมละครเข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมผไทนเรศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,11:51   อ่าน 291 ครั้ง