โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้จัดกิจกรรม "เปิดโลกการเรียนรู้กิจกรรม "ภาษาไทย ภาษาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่วิถีอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมวันทานาบาตะ" ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรม "เปิดโลกการเรียนรู้กิจกรรม "ภาษาไทย ภาษาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่วิถีอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมวันทานาบาตะ" ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ,กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมวิทยา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ร่วมบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามความสนใจ ความสามารถของนักเรียน โดยเชื่อมโยงสาระของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยจัดบูธกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ,บูธSupercooling ,บูธฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ฯลฯ โดยนายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวเปิดกิจกรรมฯ และมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์(ออนไลน์), การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ,การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ฯลฯ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,11:47   อ่าน 277 ครั้ง