โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดเตรียมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่วิถีอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมวันทานาบาตะ ซึ่งจะจัดในวันที่ 24 สิงหาคม 2565
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมจัดเตรียมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่วิถีอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมวันทานาบาตะ ซึ่งจะจัดในวันที่ 24 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,11:46   อ่าน 272 ครั้ง