โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้ง เพื่อกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้ง เพื่อกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,11:49   อ่าน 412 ครั้ง