โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-15.30 น. นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยนายวัลลภ มานักฆ้อง นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและคณะครู ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และทางโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสาร ในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในเรื่องต่างๆ กับผู้ปกครอง ณ หอประชุมไผทนเรศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,11:40   อ่าน 399 ครั้ง