โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาและเริ่มกำหนดการ ดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,3 และ 5 ช่วงเวลา 08.00 - 11.30 น. (ภาคเช้า)
- เวลา 08.00 -08.30 น. คัดกรองความเสี่ยงของผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมประชุม
- ลงทะเบียนผู้ปกครอง
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,4 และ 6 ช่วงเวลา 12.00 - 15.30 น. (ภาคบ่าย)
- เวลา 12.00 -12.30 น. คัดกรองความเสี่ยงของผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมประชุม
- ลงทะเบียนผู้ปกครอง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน ด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,11:35   อ่าน 396 ครั้ง