โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายวัลลภ มานักฆ้อง, นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพิธีไหว้ครูในครั้งนี้มีการเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพ และปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแสดงเห็นถึงความรัก ความเมตตาของครูต่อศิษย์ ศิษย์ที่มีต่อครู และกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนให้รู้จักทำหน้าที่ของลูกศิษย์ ณ หอประชุมไผทนเรศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,11:31   อ่าน 402 ครั้ง