โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน LIVEWORKSHEETS เพื่อการวัดผลและประเมินผล
วันที่ 18 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยเว็บ แอปพลิเคชัน LIVEWORKSHEETS เพื่อการวัดผลและประเมินผลออนไลน์" ผ่านระบบ Online (Zoom Meeting) เวลา 08.00 – 16.30 น. ซึ่งจัดอบรมฯ โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2564,22:11   อ่าน 3775 ครั้ง