โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงาน KICK OFF "คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (PU_OLR)" รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 16 กันยายน 2564 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ,นางสาวสุกัญญา บางปา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และคณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมงาน KICK OFF "คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (PU_OLR)" รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) และเตรียมความพร้อมกับการเรียนรู้สู่วิถีที่เปลี่ยนไป ณ ห้องประชุม VDO Conference โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,22:04   อ่าน 3819 ครั้ง