โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายวัลลภ มานักฆ้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ระบบ Zoom Meeting โดยดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเสนอนวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ในการบริหารโรงเรียนสุจริต ตามแนวคิดแบบมาตรฐานสากลบนหลักการของ NMP Model และ PYRAMID Model กระบวนการจัดการบริหารองค์กรโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุม VDO Conference โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ภาพโดยครูจำนงษ์ และขอบคุณภาพจากครูโชติกา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,21:46   อ่าน 3840 ครั้ง