โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 และข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,22:12   อ่าน 3750 ครั้ง